Pasākumu norises vietas un laikus skatiet Kalendārā

Ja kalendārā neatrodat savu pasākumu, to var organizēt, sazinoties ar Mariju pa tālruni - 29393605, e-pasts: marijabk@inbox.lv

SISTĒMISKĀS REGRESIJAS

REGRESIJAS ir sistēmisko sakārtojumu prakses virziens, kā ietvaros ceļosim savas dvēseles iepriekšējās dzīvēs, izlīdzināsim tur atstātās daļas un līdzpaņemtās programmas.
Sistēmisko regresiju sakārtojumos notiek vienas vai vairāku zudušo dvēseles daļu atgūšana un atbrīvošanās no svešām, vairs nevajadzīgām enerģijām un domformām. 
Šī virziena ietvaros var labi darboties arī ar karmiskajām attiecībām un to samezglojumiem - atbrīvojot pagātnes saites, šodiena iegūst spilgtāku un skaidrāku skanējumu. 
Veids kā sistēmiskās regresijas notiek, ir patiess un drošs cilvēka psihes un sociālajām struktūrām.

Sistēmisko regresiju sakārtojumu prakses ietvaros šoreiz kārtosim savas dzīves lauku brīnišķīgā dabas vietā - Lāčupītes dendrārijā, starp priedēm, mellenēm un rododendriem, klātesot visām dabas stihijām un vietas Gariem! 

PIETEIKTIES pa tālr.: 29393605, e-pasts: marijabk@inbox.lv

ŠĪ IR TĀ REIZE, KAD ŅEMT LĪDZI bērnus, vīrus, kaķus un citus radus / draugus, kam ir interese par šādām aktivitātēm. Var braukt ziņkārīgie bez sistēmisko prakšu pieredzes - vilšanās gadījumā blakus ir jūra un visriņķī Latvijas ainavai eksotisks mežs. 

DALĪBAS MAKSA pēc garīgās ekonomikas principa - cik katrs jūtas ieguvis no šī pasākuma. Ģērbties tā, lai var brīvi sēdēt sūnās un mētrās. Līdzi jāņem sedziņa, soliņš vai paklājiņš sēdēšanai, kā arī atvērts prāts, elastīga uztvere un neliels 'groziņš' uzkodām.

VAR IERASTIES UN ATSTĀT pasākumu brīvi pēc savas vēlēšanās, sākot no 12.00, bet obligāta sākotnējā pieteikšanās! Darbosimies tik ilgi, cik būs vēlēšanās un cik atļaus laika apstākļi.

CEĻA NORĀDES UN PRECĪZU TIKŠANĀS VIETU uzzināsi pēc pieteikšanās! 
Lūdzu atsaukties tos, kas varētu ņemt kādu līdzbraucēju un tos, kas vēlas dalīt ceļu ar kādu. 
Uz šo vietu ir arī labas sabiedriskā transporta iespējas. Braucot uz 12.00, ir ērti kāpt autobusā Rīga-Roja-Talsi, kas no Rīgas iziet 10.05, un braukt līdz Klapkalnciemam, tālāk 1km kājām.

SAKĀRTOJUMUS VADĪS Marija Blūma-Kauliņa, šamaniski sistēmisko prakšu meistare, Lāčupītes dendrārija uzraudzītāja un kopēja.
PAR VADĪTĀJU: http://zemesvejs.mozello.lv/

Ir iespēja organizēt sistēmiskās regresijas arī citā, jums ērtā, laikā un vietā!

ZAĻĀ SISTĒMISKĀS MODELĒŠANAS DARBNĪCA


Sistēmisko sakārtojumu prakses ietvaros modelēsim savu dzīvi brīnišķīgā dabas vietā - Lāčupītes dendrārijā, starp priedēm un ziedošiem rododendriem! 2018.gadā šādas darbnīcas notiks 11.jūnijā un 1.septembrī.

SISTĒMISKĀ MODELĒŠANA – uz nākotni orientēts sistēmisko prakšu veids, kurā meklēsim resursus pagātnē un veidosim to saderību ar saviem mērķiem, vēlmēm un nodomiem nākotnē. Apskatīsim iespējamos šķēršļus un labākos attīstības virzienus kādā izvēlētā ceļā vai projektā. Izjutīsim iespējamo sadarbību un attiecības ar citiem cilvēkiem savā nākotnē. Īpaši noderīgi tiem, kas kaut ko grasās uzsākt, kaut ko attīstīt, vai kam trūkst skaidras sajūtas par savu tālāko ceļu dzīvē. 

ŠĪ IR TĀ REIZE, KAD ŅEMT LĪDZI bērnus, vīrus, kaķus un citus radus / draugus, kam ir interese par šādām aktivitātēm. Var braukt ziņkārīgie bez sistēmisko prakšu pieredzes - vilšanās gadījumā blakus ir jūra un visriņķī Latvijas ainavai eksotisks mežs. 

DALĪBAS MAKSA pēc garīgās ekonomikas principa - cik katrs jūtas ieguvis no šī pasākuma. Ģērbties tā, lai var brīvi sēdēt sūnās un mētrās. Līdzi jāņem sedziņa vai paklājiņš sēdēšanai. Līdzi jāņem atvērts prāts, elastīga uztvere un neliels 'groziņš' uzkodām.

VAR IERASTIES UN ATSTĀT pasākumu brīvi pēc savas vēlēšanās, sākot no 16.00, bet obligāta sākotnējā pieteikšanās! Darbosimies tik ilgi, cik būs vēlēšanās un cik atļaus laika apstākļi.
CEĻA NORĀDES UN PRECĪZU TIKŠANĀS VIETU uzzināsi pēc pieteikšanās! 
Lūdzu atsaukties tos, kas varētu ņemt kādu līdzbraucēju un tos, kas vēlas dalīt ceļu ar kādu. Uz šo vietu maršrutā Rīga - Kolka ir arī labas sabiedriskā transporta iespējas.
PIETEIKTIES pa tālr.: 29393605, e-pasts: marijabk@inbox.lv

SAKĀRTOJUMUS VADĪS Marija Blūma-Kauliņa, šamaniski sistēmisko prakšu meistare, Lāčupītes dendrārija uzraudzītāja un kopēja.
PAR VADĪTĀJULASIET: http://zemesvejs.mozello.lv/

SISTĒMISKĀS REGRESIJAS

Sistēmisko sakārtojumu prakses ietvaros ceļosim savas dvēseles iepriekšējās dzīvēs, izlīdzināsim tur atstātās daļas un līdzpaņemtās programmas. Pasākums notiks brīnišķīgā dabas vietā - Lāčupītes dendrārijā, starp priedēm un rododendriem, klātesot visām dabas stihijām un vietas Gariem! Tiekamies šā gada 29.jūlijā!

Par šiem pasākumiem lasi arī šeit: ZAĻĀS DARBNĪCAS


ATTIECĪBU ROBEŽAS

Kur ir manas un Tavas robežas? Kāpēc manas robežas netiek ievērotas? Kāpēc mani neredz aiz manu robežu mūriem? – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem varēsiet gūt attiecību sistēmiskās prakses grupā, kas veltīta enerģētiskājām robežām.
Būs iespēja ieraudzīt, izvērtēt un sajust savas robežas ar dažādām cilvēku grupām un saprast šo robežu traucējumu cēloņus. 
Šīs būs īsās, diagnostiskās prakses, bez dziļāko cēloņu kārtojuma, bet ar reāli pielietojamu iemeslu izpratni. 


Attiecības veido jūtas un emocijas, kas, savukārt, ir cilvēka spēks un enerģija, un ne vienmēr ir ar prātu un gribu vadāmas. Šīs jūtas savieno cilvēkus ar neredzamām stīgām, kas veido dzimtas, dvēseles vai karmiskos attiecību tīklus. Tādēļ dziļāk par psiholoģiju
attiecības var apskatīt kā enerģiju plūdumu, izprotot un līdzsvarojot to enerģētisko pamatu un virzību.

Sistēmiskās prakses skaidro attiecības cilvēku ietverošo sistēmu kontekstā, kārto enerģiju plūsmas un balansu dzimtas un dvēseles ceļos. Šo prakšu bāze ir šamanisms, Helingera metode un sistēmfenomenoloģija. 

DVĒSELES DAĻU SAKĀRTOŠANA


Jauna metode, sintezēta no Sistēmisko sakārtojumu un šamanisma praksēm. Enerģētisks darbs grupā, kas dod iespēju pakāpeniski atgriezt zaudētās dvēseles daļas, atdot no iepriekšējiem dvēseles iemiesojumiem līdzpaņemtās vecās daļas, un sakārtot spēku plūsmas starp pagātni un tagadni. Šai procesā iespējams arī atbrīvoties no enerģētiskiem surogātiem, jeb svešām daļām un būtnēm, kas pieķērušās aurai un patērē dvēseles spēkus. Iesējams, kādam atgriezīsies ari šīs zemes dzīvē zudušie spēki.

Kārtojamās daļas tiek izvēlētas ar speciālas elpošanas metodes palīdzību.

Rezultātā cilvēks atgūst dzīves spēku, aizver "akas", kur tas nemotivēti izzūd, un atbrīvojas no notikumu ķēdēm un apziņas programmām, kas nav piederīgas šai dzīvei. 

Darbs ar vienas zudušās daļas maiņu ilgst līdz pusstundai, un šajā procesā visi iesaistītie dalībnieki sakārto arī kādu daļu sava enerģētiskā lauka. Garākā procesā var veikt vairāku zudušo daļu atgriešanu un svešo daļu atdošanu. Dalībniekiem vēlama pieņemoša attieksme zināšanām par dvēseles ceļu no dzīves uz dzīvi, iemiesojoties dažādās personībās. 

Nodarbības sākumā došu pamata informāciju par šiem procesiem, pēc tam veidosim dvēseles daļu sakārtojumus tiem, kas vēlēsies. Ja gribētāju būs vairāk kā laika iespēju, izmantosim izlozi. Aicināti gan tie, kas jūt vajadzību kārtot savas zudušās daļas, gan tie, kas vienkārši interesējas par šo procesu.


ATTIECĪBU ENERĢĒTIKA


Mēs visu dzīvi esam attiecībās – ar partneriem, ar vecākiem un bērniem, ar draugiem un radiem, ar kolēģiem un kaimiņiem, ar ceļabiedriem un ienaidniekiem, ar pašu Pasauli un ik brīdi - ar sevi.

Attiecības veido jūtas un emocijas, kas, savukārt, ir cilvēka spēks un enerģija, un ne vienmēr ir ar prātu un gribu vadāmas. Šīs jūtas savieno cilvēkus ar neredzamām stīgām, kas veido dzimtas, dvēseles vai karmiskos attiecību tīklus. Tādēļ dziļāk un savādāk, kā no psiholoģijas skatpunkta, attiecības var apskatīt kā enerģiju plūdumu, izprotot un līdzsvarojot to enerģētisko pamatu un virzību.

Nodarbības sākumā būs īss teorētiskais stāstījums par to, kādi enerģētiskie modeļi mēdz būt attiecībās. Pēc tam – sešu dalībnieku jautājumu īsais izlikums. Ja būs vairāk jautājumu – lozēsim.
Nodarbībā būs īsās sistēmiskās prakses attiecību enerģētisko modeļu diagnosticēšanai un sakārtošanai. Būs iespēja izpētīt jebkādu savu attiecību pamatus un attīstības iespējas, modelējot esošās vai perspektīvās attiecības. Iespējams, ieraudzīsiet, ko aizstāj vai kādu neparastu lomu pilda kāds cilvēks jūsu dzīvē.
Iespēja gūt atbildes uz jautājumiem – kāpēc esmu attiecībās ar šo cilvēku? Kādas enerģijas virmo starp mums? Kur aizplūst mana vai mūsu kopīgā enerģija? Vai iespējams līdzsvarot konkrētās attiecības tā, kā es vēlētos?
Nebūs garie, pilnie sistēmiskie sakārtojumi, bet būs iespēja saprast, vai jautājums ir risināms tālāk un kādā veidā to labāk darīt.

Sistēmiskās prakses skaidro attiecības cilvēku ietverošo sistēmu kontekstā, kārto enerģiju plūsmas un balansu dzimtas un dvēseles ceļos. Šo prakšu bāze ir šamanisms, Helingera metode un sistēmfenomenoloģija.

Telpā darbosimies maiņas apavos vai zeķītēs.


IEKŠĒJĀ GAISMA UN ĒNA 

pēcpusdienas seminārs savas iekšējās pasaules izgaismošanai


Noskaidrosim šādus jautājumus:

·         Cilvēka gaismas un ēnas puse, mīti par labo un ļauno

·         Ēnas puses slēptie resursi un enerģija tajos

·         Ideāli un noliegumi

·         Pieņemšanas spēks

 Praktiskie piedzīvojumi:

·         Kas dzīvo manā ēnā?

·         Paldies maniem “trūkumiem”

·         Mans dēmons = mans draugs!

 Tiem, kas vēlēsies, kopīgiem spēkiem veiksim pilnu dvēseles daļas atgūšanas procesu.

 Šīs ir enerģētiskā darba metodes, kas apvieno šamanisma tradīcijas un mūsdienu garīgās prakses. Strādāsim ar cilvēka informatīvo Lauku un tā spēku līnijām.
Dzimtas un Gara radniecība


Nodarbībā būs teorētiskā, jeb lekcijas daļa un praktiskā daļa ar vairākiem kopējiem vingrinājumiem telpā, balstītiem sistēmisko sakārtojumu metodēs.
Lekcijā iepazīsieties ar diviem cilvēku veidojošiem – Dzimtas un Gara kanāliem. 
Uzzināsiet:
+ Kādas energoinformatīvas programmas mantojam no viena vai otra kanāla,
+ Ko mums dod šīs divas plūsmas un kādi tajās var būt sarežģījumi,
+ Kas ir dzimtas un individuālā karma, kā veidojas karmiskie mezgli,
+ Kā šajos kanālos veidojas attiecības ar citiem – ar dzimtas un gara radiniekiem.
Praksēs sajutīsiet:
+ Kā atšķirt dzimtas radinieku, gara radinieku, karmiskās un neitrālās attiecības,
+ Resursus, kas nāk pa Dzimtas un pa Gara ceļu,
+ Kā veidojas kontakts ar savu tuvāko smalkās pasaules radinieku – ar savu eņģeli
Nodarbību vadīs Marija Blūma-Kauliņa no Talsu novada Uguņiem – sistēmisko sakārtojumu vadītāja, sistēmfenomenoloģe, šamane, dabas un gara dziedniece, publikāciju autore un mācību centra ‘Saskarsme’ lektore.
IEKŠĒJĀ DROŠĪBA


Tev, drosmīgajam cilvēkam, kurš nebaidās atzīt, ka reizēm ir nobijies un nepārliecināts - seminārs “Iekšējā drošība”!

Seminārs palīdz saprast savu baiļu avotus.

Tas dod ātras, iedarbīgas metodes, kā šaubas un bailes pašam sevī pārvērst drošībā un spēkā.

Aicināti visi, kas vēlas iegūt jaunus resursus un drošu emocionālo pamatu, atklāt sava iekšējā spēka avotus, un iemācīties darboties ar šķēršļiem ceļā uz drosmi un mieru. 
Pamata jūtas katrā cilvēkā – mīlestība un bailes – tām ir jēga un spēks.

Uzzināsiet, un varēsiet pārbaudīt, kā veidojas notikumu ķēdes rezultāts, atkarībā no tajā sākotnēji ieliktās enerģijas. Ko pievelk un rada neapzinātas bailes? Kā tās iepazīt un pieņemt? Kā bailes izmantot savā labā un pārvērst par mīlestības spēku?

Praktiskā daļā būs enerģētiskās metodes, kas dod ātru rezultātu un ir viegli pielietojamas ikdienā. Izmantosim sistēmisko prakšu vingrinājumus. 
Praktiskie piedzīvojumi semināra laikā:

- Vai šīs bailes pieder man? – iespēja atdot tās radītājam.
- Iespēja pāraugt savas bailes, pārvērst tās par palīgu.
- Iekšējās drošības un miera avoti, ceļš pie tiem.
- Darbs ar resursu lauku, spēka uzkrāšana.
- Tikšanās ar iekšējo sargu un kareivi.


Semināru vadīs Marija Blūma-Kauliņa, profesionāla sistēmisko sakārtojumu vadītāja un mūsdienu šamanisma metožu praktiķe.ĢIMENES MANDALA

Sistēmisko sakārtojumu prakse - iespējams pasūtīt grupas nodarbību!

Ģimenes Mandala ir grupas enerģētiska prakse, kas ar visu dalībnieku palīdzību ļauj ieraudzīt un sajust patiesās ģimenes locekļu vietas un attiecības. Pēc šīs prakses sakārtojas Mandalas licēja morfoģenētiskā lauka tuvākie slāņi, kas pamazām ievieš šo kārtību reālajā dzīvē. Ir iespēja pavērot savu ģimenes locekļu attiecības no malas un izdarīt secinājumus par sevi un savu lomu tajās. Nodarbībā mēs paspēsim izvietot vairāku dalībnieku ģimenes Mandalas, kurās pārējie būs dažādu ģimenes locekļu tēlu aizvietotāji.

Ikviena cilvēka sākums uz šīs pasaules ir ģimenē, ko mūsu dvēseles, nākot uz Zemi, izvēlas precīzi atbilstošu savām šīs dzīves vajadzībām un uzdevumiem. Ģimene nav statiska struktūra – tā mainās, aug un dalās, caur katru ģimenes locekli nesot mīlestības spēka plūsmu kādā no tās daudzveidīgajām izpausmēm. No sākotnējās ģimenes mēs turpinām ceļu pašu radītajā ģimenē, kas tālāk izvēršas bērnu ģimenēs. Lai cilvēks labi un droši justos pasaulē, ir svarīgi ieņemt savu īsto vietu šajā tuvinieku kopienā, kuras enerģētisko musturu sauc par ģimenes Mandalu. Svarīgi arī sajust citu ģimenes cilvēku vietu, tai skaitā to, kurus dzīvē nesatiekam, ar ko konfliktējam, vai kas nav vairs dzīvi. 

Šī prakse ir jēgpilnāka, ja grupā ir vairāk dalībnieku, tādēļ droši var ņemt līdzi savus draugus un paziņas. Tiem, kas būs pirmo reizi, pirms nodarbības ieteicams noskatīties vebināru centra "Laika rats" publicēto cikla „Dvēseles loki” bezmaksas ievadlekciju.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .